Námestie Ľudovíta Štúra 26, Banská Bystrica
+421902 188 188
info@billiardclub.sk

Darujte 2% z dane

Poukázaním Vašich 2% zo zaplatenej dane pomôžete občianskemu združeniu Billiard club 8 v materiálnom a technickom rozvoji. Všetky poukázané finančné prostriedky využijeme na skvalitnenie vybavenia priestorov klubu, čo priamo pozitívne ovplyvní kvalitu Vašej zábavy.

Nevyhnutné údaje potrebné na poukázanie 2% z dane:
Názov: Billiard club 8, o.z.
Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 5953/26, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 52 910 172
Právna forma: občianske združenie

Ak ste zamestnanec

Vo Vašom prípade bude daňové priznanie robiť za Vás zamestnávateľ. Požiadajte Vášho zamestnávateľa aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Následne nezabudnite, prosím, doručiť obe tlačivá na príslušný daňový úrad alebo k nám do podniku. 

Nižšie nájdete potrebné tlačivá na stiahnutie. 

Ak podnikáte

Daňové priznanie podávate elektronickou formou. Počas vypĺňania elektronického formulára vyplňte prosím v časti VI. – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby údaje o našom občianskom združení. ktoré nájdete vyššie.